HOME

WUSHU

อาวุธ

สมาชิก

LOGOUT

 

 

 

* WUSHU

การต่อสู้ของวูซู--武术技击

 

 

 การต่อสู้ของวูซ--

     武术技击

การต่อสู้มือเปล่า

徒手格斗搏击

 

* การใช้มือต่อสู้  

手法训练和应用

* การใช้ขาต่อสู้   

 腿法训练和应用

* การใช้ศอกต่อสู้

       肘法训练和应用

* การใช้เข่าต่อสู้

膝法训练和应用

* ฉินหนา

贴身擒拿

 

การต่อสู้ด้วยอาวุธ

武术器械对抗

 

* การต่อสู้ด้วยกระบี่

        剑术对抗

*การต่อสู้ด้วยดาบ

刀术对抗

*การต่อสู้ด้วยกระบอง

        棍术对抗

*การต่อสู้ด้วยทวน

   枪术对抗

 

การป้องกันตัวของสตรี

女子防暴术

*การป้องกันตัวของสตรี

    女子防暴术

 中国武术博大精深,漫漫的岁月,使得中国武术得到很大的发展,很多有成就的武术高手

为了能够让一生所探索得到的武术真谛得到继承,开宗立祖,创立自己的武术流派,因而

使得中国的传统武术百花齐放,争香斗艳。

归总中国武术,大致在练习方法上有内家和外家之分,在区域不同上有南派和北派之分,

北派武术讲究劲力悠长,连绵不断,由于意念上的要求在演练时要求如滔滔之江水连绵不

绝,被称之为长拳。南派武术讲求的是劲力刚猛,斩钉截铁式的爆发力量,一气呵成,

无坚不摧,所以在气势上多以凶猛的动物捕猎形态为依照,所以南派武术有较多的动物象

形动作。内家和外家之分,主要是从武术训练过程的不同方法而产生,内家是以内至外的

练习方法,从培养内气强健身体内部着手,由内而外的武术练习方法。外家武术主要是从

锻炼身体的骨骼肌肉开始,从外部的强健从而使内脏器官达到强健目的。但是不管内家和

外家,都是以强健身体开始武术的训练过程,因为只有强健的身体才能接受武术训练的艰

苦过程,才能忍受武术训练过程中造成的常人不能忍受的苦痛,这就是中国武术和其他世

界武术不同的方面,也就是在当今世界虽然不再以原始武器或徒手搏击为主要的战争和杀

人武器时,武术有必要发扬光大的最主要原因之一,因为只有武术运动,才能较为全面地

强健人类的身体,能够让所有参加武术锻炼的人们能够有一个健康的身体引接美好的生活。

武术的技击,是武术的高级阶段,是武术的精华,任何一个练习武术而没有学习过武术技

击的习武者,都不能说已经会武术了。所以,武术的技击才是真正的武术,是真正的武术

技术和艺术的升华,武术技击包含了徒手格斗搏击和武术器械的对抗格斗。

应该说,到了武术技击这一阶段,基本上的武术门派所运用的技巧和法门都大同小异,只

是在外观形式上由于各门派在手眼身法步训练时的不同所造成的不尽相同而稍有区别,在实

质性的攻防动作中确是基本一致的,这也就是武术谚语中所说的殊途同归以及万流归宗。

在明白了武术技击的这个最基本道理之后,我们在学习武术的过程中就会少走很多不必要的

弯路,也就不会造成严重的门派观念,因为任何门派都是来自同一个源头,最后又同样会回

到同一个归宿,任何一个门派的武术只要我们找到了真正的老师,都能学到武术的真谛,都能

成为中国武术的高手,但同样也需要我们比别人付出更多的努力和忍受比别人更多的艰辛和

苦痛,中国有句话说:不受苦中苦,难为人上人。这也是要成为中国武术高手的必经之路程。

既然武术技击是万流归宗,那么我们就更应该多花时间多下功夫去进行锻炼和研究,因为“手

快打手慢”是武术技击的根本道理,另外最重要的是在武术技击中运用智慧,因为只有达到了

“神色伤人”的境界,你才能被称为是一个武术技击高手。那就是说,在还没有真正动手接触

以前对手已经不战而退,使对手失去对抗的信心,“不战而屈人之兵”才是武道的高深境界。

最后希望大家在学习武术技击的同时,也要学习中国文化中宽以待人的慈悲之心,因为中国

文化深受道家思想.儒家思想和佛教思想的影响,一切慈悲为坏,不要轻易的运用我们经过刻

苦学习和锻炼得来的武术技击,去做欺压良善的行为,要尊敬天.地.君.亲.师,遵守社会道德

次序,仰不愧天,俯不诈地,这才是一个真正的武术高手的风范,希望大家共勉之!

 

 

* โทร 02-2515519  มือถือ 089-5461171 

* โทรสาร 02-2515242 

 E-mail:  pathamabkk@hotmail.com

* ติดต่ออาจารย์ เฉิน  โทร 02-2515519  

                             มือถือ 081-7750341

 E-mail: wushuthai@hotmail.com

 ที่อยู่   869/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

          869/3  PETCHBURI RD, BANGKOK 10400 THAILAND